Danskerne handler mere på nettet

Flybilletter og hotelreservationer er de mest populære varer på internettet.

Danskerne bliver stadig mere glade for at købe og sælge varer på internettet.

Hver tredje dansker handler i dag på internettet. Sidste år var det kun hver fjerde. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Private ting
Som noget nyt er danskerne for alvor begyndt at bruge internet til at sælge private ting via for eksempel auktioner. Det gør knap hver femte dansker i dag, hvilket er væsentlig flere end tidligere år.

Også brugen af internet i forbindelse med netbank er steget pænt de senere år. I dag anvender 56 procent af danskerne nettet til bankformål mod kun 40 procent for tre år siden.

Flybilletter og hotelreservationer er de mest populære varer på internettet.

Mindre bekymring
Det har i mange år været et problem for dansk e-handel, at forbrugerne var bekymrede for sikkerheden, når de betalte for køb på nettet.

Men den bekymring er tilsyneladende på retur. Ifølge de nye tal er det kun 16 procent af dem som ikke handler på nettet, der afstår, fordi de er bekymret for sikkerheden. Sidste år var det 26 procent. Nu er den vigtigste årsag til ikke at e-handle, enten at man ikke har brug for varerne, eller at forbrugerne ønsker at handle personligt og se varen først.

(Kilde: Politiken)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.